Partner Targów: McComp

Partner Targów: McComp

Mc Comp, spółka założona w roku 1991, jest firmą o charakterze technologicznym oferującą rozwiązania informatyczne dla sektora detalicznego. Firma specjalizuje się w produkcji nowoczesnego oprogramowania POS/BOS/HOS silnie zintegrowanego z urządzeniami automatyki, jak to ma miejsce np. na stacjach paliw, w hotelach, w obiektach sportowych. Mc Comp jest również dostawcą usług wsparcia dla ww. oprogramowania (zdalny serwis, konserwacja, rozwój oprogramowania na zlecenie). Firma posiada umiejętność projektowania i dostarczania kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sieci i dużych obiektów z rynku detalicznego. Na rynku paliwowym rozwiązania Mc Comp pracują na około 40% wszystkich stacji w Polsce.

Mc Comp jest jedynym polskim dostawcą oprogramowania POS/BOS/HOS dla stacji paliw, którego oprogramowanie zostało wybrane do instalowania na stacjach własnościowych zachodnich sieci paliwowych funkcjonujących w Polsce.

 

Mc Comp, a company founded in 1991, complies with the requirements of IT organizations for the retail sector. The company specializes in the production of modern POS / BOS / HOS software, strongly integrated with the automation finish, as is the case at, for example, petrol stations, on the Internet, in sports facilities. Mc Comp is also a service provider for the family. software (remote service, maintenance, custom software development). The company has the ability to design and provide comprehensive solutions for the creation of networks and large facilities from the retail market.

In the fuel market, Mc Comp solutions work for approximately 40% of all stations in Poland. Mc Comp provides post-sales support for POS / BOS / HOS terminals.

 

Adres:

Siedziba Mc Comp S.A.
Jednostka biznesowa HoReCa
ul. Trzcinowa 27
02-446 Warszawa
tel. +48 22 10 11 800

Więcej: https://www.mccomp.pl/